Kinesitherapie

Heb je pijn tijdens het uitvoeren van een beweging? Zorgen je gewrichtsklachten ervoor dat je beweging beperkt wordt? Heb je een orthopedische ingreep ondergaan? Kinesitherapie kan hulp bieden bij de behandeling en de preventie van klachten en functiestoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat.

De laatste jaren heeft de kinesitherapie een grote evolutie ondergaan en reikt deze verder dan enkel het bestrijden van pijn of het opheffen van een bewegingsbeperking. Naast een manuele behandeling wordt er ook ondersteunende oefentherapie en houdings- en ergonomisch advies gegeven. Aan de hand van een intakegesprek en een klinisch onderzoek, zullen eerst de oorzakelijke factoren en de factoren die de klacht onderhouden, vastgesteld worden.

Aangezien we trachten om recidieven te vermijden, maakt ook reëducatie en coaching deel uit van de kinesitherapie, met de bedoeling om een verandering in bewegingsgedrag en levensgewoonten te bekomen. De patiënt wordt actief betrokken in de evolutie van het herstelproces en de aanpak binnen het behandelplan. Er wordt steeds samengewerkt met de doorverwijzende huisarts of specialist.

Bekijk de tarieven voor kinesitherapie.

Toepassingsgebieden
 • rug- en nekklachten
 • gewrichtsklachten: artritis, artrose,…
 • spier- en peesaandoeningen
 • klachten na een trauma of ongeval: whiplash, breuken, verstuiking,…
 • klachten ten gevolge van overbelasting
 • voor en na orthopedische ingreep: meniscusoperatie, knieprothese, schouderprothese, heupprothese, kruisbandruptuur,…
 • perifere neurologische problemen: dropvoet, drophand, facialisparese,…
 • sportblessures en preventie
 • tijdens en na de zwangerschap: bekkeninstabiliteit, rugklachten,…

 

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding (KOB – methode Hendrickx)

Moet je veel compenseren voor schoolse opdrachten of in je werksituatie en bots je telkens tegen een plafond aan? Heeft extra oefenen enkel tot resultaat dat je gefrustreerd en gedemotiveerd geraakt omdat de resultaten uitblijven? Gebruik je je volledige potentieel niet omdat je vastloopt in denk- en organisatiestrategieën? De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is een systeemgerichte therapievorm waarbij er gestreefd wordt naar een optimale ontwikkeling.

Wanneer er een grote pedagogische kloof bestaat tussen wat iemand op een specifiek gebied volgens zijn leeftijdsgroep moet kunnen, en tussen wat hij/zij op dit moment kan, zal men met extra oefenen onvoldoende resultaat kunnen boeken. In die situatie is het aangewezen om op zoek te gaan naar de oorzaak, om vervolgens van daaruit het probleem te gaan aanpakken.

Aan de hand van een systeemanalyse zullen we proberen om inzicht te krijgen in de onderliggende factoren en kijken we verder dan enkel het zichtbare gedrag en de concrete gevolgen hiervan. Wanneer we iemand van binnenuit begrijpen, wanneer we kijken naar hoe deze persoon met zijn eigenheid, met zijn aanleg en verworvenheden in de wereld staat, is zijn/haar gedrag altijd logisch en eenduidig.

Binnen de KOB starten we steeds vanuit de mogelijkheden van de persoon: wat de persoon op dit moment kan, begrijpt en emotioneel aankan. In opdrachtsituaties zullen we zoeken naar het kritische niveau. Dit is het niveau dat dicht aansluit bij de huidige mogelijkheden van de persoon, maar dat tegelijkertijd ook iets moeilijker is, zodat het een haalbare uitdaging vormt. Op deze manier zal men succeservaringen beleven, meer zelfvertrouwen opdoen en van daaruit zich verder kunnen ontwikkelen.

Bekijk de tarieven voor kinesitherapie kinderen.

Toepassingsgebieden

Algemeen gezien staat KOB voor het optimaliseren van de individuele ontwikkeling om gezondheid te maximaliseren. Aangezien niemand van ons echter optimaal functioneert, kan iedereen, op zijn individuele niveau, baat hebben bij KOB. Specifiek richten wij ons echter tot mensen die door het niet-optimaal functioneren ook in het dagelijks leven veel hinder ondervinden.

Vroegbegeleiding bij baby’s:

 • bij de huilbaby, voedingsproblemen, buikkrampen
 • bij vertraagde en afwijkende psychomotorische ontwikkeling
 • bij houdingsproblemen: slappe rug, scheefhals (torticollis), etc.
 • bij oprichtings-, kruip- en loopproblemen, billenschuiver
 • bij voetafwijkingen: klompvoeten, voeten naar binnen, platvoetjes, etc.
 • bij neuromotorische stoornissen (hersenletsel, spasticiteit)

Vroegbegeleiding bij peuter en kleuter:

 • gemakkelijk vallen, evenwichtsangst
 • moeilijk aanleren van lichamelijke vaardigheden (fietsen, zwemmen, balspel)
 • moeizaam aan- en uitkleden
 • onhandigheid, geen interesse voor tekenen, knutselen,…
 • overdreven beweeglijkheid, ongeremd, ongedoseerd
 • contactproblemen, vaak angstig en verlegen
 • eigenzinnigheid en koppigheid, negatieve controle en antigedrag

Bij het lagere school-kind:

 • functionele leerproblemen: schrijven, lezen, rekenen (dyslexie, dyscalculie)
 • concentratiestoornissen (ADHD – ADD), afleidbaarheid
 • gebrek aan orde en overzicht, ziet geen verbanden, traag begrijpen, beelddenker
 • faalangst en onzekerheid
 • hooggevoeligheid en overprikkeling
 • contactproblematiek, ASS en autisme
 • onhandigheid, DCD
 • gebrek aan weerbaarheid en aanpassingsvermogen, gepest worden
 • “schoolziekte”: hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, nachtmerries
 • stotteren, nagelbijten, bedwateren, tics en dwanggedrag
 • hyperactiviteit en agressiviteit, storend in de klas
 • clownesk gedrag, nonchalance, opdringerigheid
 • afkeer voor schools leren, schoolangst, school- en leermoeheid
 • overdreven leerinspanningen met duidelijk onderpresteren, uitputtingsverschijnselen, slaapstoornissen

Bij de middelbare scholier en de student hoger onderwijs:

 • hard werken met minimale resultaten
 • perfectionisme, frustratie, faalangst, gevoel van hopeloosheid en reddeloosheid
 • leermoeheid en motivatieverlies
 • minderwaardigheidscomplex, verlies van zelfrespect en zelfvertrouwen
 • verminderd sociaal contact
 • psychosomatische klachten