Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen bij logopedie als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering (taalontwikkelingsstoornissen, lezen, spelling of rekenen …). Sommige personen (met een laag inkomen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald. De maximale duur van de tegemoetkoming bedraagt 2 jaar.

Indien niet voldaan is aan de voorwaarde van verplichte ziekteverzekering, dan kan je vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering. Dit is voor elk ziekenfonds verschillend en verandert geregeld. Raadpleeg daarom steeds de voorwaarden van uw eigen ziekteverzekeraar voor een correct overzicht van de huidige terugbetalingsregeling. Extra verzekeringen voorzien soms ook een verhoogde terugbetaling.

Hierbij een kort overzicht van de terugbetalingen met een link naar de website waar u alle voorwaarden terug kan vinden.
Deze gegevens werden verkregen in februari 2019.

CM

Voor logopedische behandelingen die worden uitgevoerd vanaf 1 januari 2017 geeft CM een tegemoetkoming van 10 euro per sessie (of 15 euro indien je de verhoogde tegemoetkoming hebt). 
Tot en met 18 jaar krijg je maximaal veertig sessies terugbetaald (plus veertig extra sessies indien het kind voor een behandeling in een erkend revalidatiecentrum op een wachtlijst staat of wegens een wachtlijststop niet op de wachtlijst staat). Vanaf 19 jaar krijg je maximaal tien sessies terugbetaald. Klik hier voor meer info.

OZ

OZ betaalt je een tegemoetkoming van 10 euro per sessie bij de logopedist. In totaal tot 154 sessies per persoon per leven voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar. Vanaf 19 jaar krijg je een tegemoetkoming tot 10 sessies per leven. Klik hier voor meer info.

De voorzorg

Per les logopedie van 30 minuten krijg je 9 euro terugbetaald voor maximaal 120 lessen. Voorwaarde is dat sessie 101 binnen de 6 maanden na sessie 100 gepresteerd moet worden. Duurt je les logopedie 60 minuten, dan beschouwen we dat als 2 lessen van 30 minuten. Dit voordeel is niet cumuleerbaar met een vergoeding uit de verplichte verzekering. Klik hier voor meer info.

Partena

Vanaf 1/1/2019 voorziet Partena Ziekenfonds om de 5 jaar een tegemoetkoming van 10 euro per individuele sessie logopedie met een maximum van 154 sessies. De verzekering Medicalia betaalt 75% van het remgeld terug van je raadplegingen en technische verstrekkingen bij logopedisten.
Klik hier voor meer info.

Liberale mutualiteit plus

LM Plus geeft een tussenkomst van 7 euro per sessie logopedie met een maximum van 100 sessies. Klik hier voor meer info.

Vlaams en neutraal ziekenfonds

VNZ voorziet een tussenkomst van 7,50 euro per spraakles met een maximum van 80 sessies (max. € 600 per stoornis en per persoon). Eenmalig kan je voor een tweede stoornis 80 extra sessies aanvragen.
Klik hier voor meer info.