Sinds 1-1-2024 is Helan gestart met een terugbetaling voor menopauzebegeleiding. De terugbetalingsregeling verschilt per ziekenfonds en verandert geregeld. Raadpleeg daarom steeds de voorwaarden van uw eigen ziekteverzekeraar voor een correct overzicht van de huidige terugbetalingsregeling. Extra verzekeringen voorzien soms ook een verhoogde terugbetaling.

Hierbij een kort overzicht van de terugbetalingen menopauzebegeleiding met een link naar de website waar u alle voorwaarden terug kan vinden.
Deze gegevens werden verkregen in Januari 2024.

HELAN

Sinds 1/1/24 voorziet Helan een tegemoetkoming van 10€ voor maximaal 5 menopauzesessies.
Op de website van Helan vind je het document voor terugbetaling. Druk dit af en neem dit mee naar de sessies.