Verschillende mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor psychotherapie. De terugbetalingsregeling verschilt per ziekenfonds en verandert geregeld. Ook voor volwassenen en kinderen gelden vaak andere terugbetalingsregelingen. Raadpleeg daarom steeds de voorwaarden van uw eigen ziekteverzekeraar voor een correct overzicht van de huidige terugbetalingsregeling. Extra verzekeringen voorzien soms ook een verhoogde terugbetaling.

Hierbij een kort overzicht van de terugbetalingen psychotherapie met een link naar de website waar u alle voorwaarden terug kan vinden.
Deze gegevens werden verkregen in Januari 2022.

CM

kinderen: Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.  Er zijn maximaal 24 tegemoetkomingen per persoon

volwassenen: Terugbetaling tot 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium). Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium).  Er zijn maximaal twaalf tegemoetkomingen per lid. 

Op de website van CM vind je het terugbetalingsdocument. Druk dit af en neem dit mee naar je sessies.

HELAN

kinderen: krijgen 10 euro per sessie terugbetaald voor maximum 12 sessies per jaar.

volwassenen: krijgen 10 euro per sessie terugbetaald voor maximum 12 sessies per jaar.

Op de website van Helan kan je het terugbetalingsdocument downloaden en afdrukken. Neem dit mee naar je sessies.

Solidaris

kinderen: 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar.

Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

volwassenen: 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar.

Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

Op de website van Solidaris kan je het terugbetalingsdocument downloaden en afdrukken. Neem dit mee naar je sessies.

Vlaams en neutraal ziekenfonds

Kinderen: 10 euro per sessie terug met volgende maxima van € 100 per jaar

Volwassenen: 10 euro per sessie terug met volgende maxima van € 100 per jaar