Verschillende mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor seksuologie. De terugbetalingsregeling verschilt per ziekenfonds en verandert geregeld. Raadpleeg daarom steeds de voorwaarden van uw eigen ziekteverzekeraar voor een correct overzicht van de huidige terugbetalingsregeling. Extra verzekeringen voorzien soms ook een verhoogde terugbetaling.

Hierbij een kort overzicht van de terugbetalingen seksuologie met een link naar de website waar u alle voorwaarden terug kan vinden.
Deze gegevens werden verkregen in Januari 2023.

CM

Vanaf 1 januari 2023 zal de mutualiteit CM ook consulten bij Klinisch Seksuologen (i.o.), aangesloten bij de VVS, terugbetalen.

Concreet bestaat de gewone terugbetaling uit:

  • 10 euro per sessie
  • Max. 10 tot 12 sessies per rechthebbende per kalenderjaar (= max. 100-120 euro). Bij CM: max. 24 sessies per leven
  • Enkel geldig bij Klinisch Seksuologen (i.o.) aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

Het document: https://www.cm.be/media/aanvraagformulier-psychologische-zorg_tcm147-72273.pdf

Link voor meer info: https://www.cm.be/professioneel/zorgverleners/geestelijke-gezondheid

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2022 betaalt het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen een bezoek aan de seksuoloog deels terug. Het NZVL betaalt 10 euro per bezoek terug, tot 100 euro per kalenderjaar. Dit ongeacht de leeftijd. 

Het document: https://www.nzvl.be/sites/default/files/PSYCHOTHERAPIE%202023%20NED.pdf

Link voor meer info: https://www.nzvl.be/we-helpen-je-graag-met/psychotherapie

Vlaams & Neutraal ziekenfonds

Vanaf 1 januari 2022 betaalt het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds een bezoek aan de seksuoloog deels terug. Het VNZ betaalt 10 euro per bezoek terug, tot 100 euro per kalenderjaar. Dit ongeacht de leeftijd.

Het document: https://www.vnz.be/wp-content/uploads/2020/12/psychologischebegeleiding.pdf

Link voor meer info: https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/psycholoog/

Solidaris

Sinds 1 juli 2022 is er een gedeeltelijke terugbetaling bij ziekenfonds Solidaris (vroeger bekend onder de naam De VoorZorg of Bond Moyson).

 Concreet bestaat de gewone terugbetaling uit:

  • 10 euro per sessie
  • Max. 10 tot 12 sessies per rechthebbende per kalenderjaar (= max. 100-120 euro). 
  • Enkel geldig bij Klinisch Seksuologen (i.o.) aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

Het document: https://www.solidaris-vlaanderen.be/sites/default/files/2022-06/Aanvraag%20terugbetaling%20individuele%20psychotherapie_304.pdf

Link voor meer info: https://www.solidaris-vlaanderen.be/terugbetaling-psycholoog#jl-anker-Terugbetaling-voor-leden-van-ons-ziekenfonds 

Helan

Niet van toepassing.