Verschillende mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor kinesitherapie. De terugbetalingsregeling verschilt per ziekenfonds en verandert geregeld. Raadpleeg daarom steeds de voorwaarden van uw eigen ziekteverzekeraar voor een correct overzicht van de huidige terugbetalingsregeling. Extra verzekeringen voorzien soms ook een verhoogde terugbetaling.

Hierbij een kort overzicht van de terugbetalingen met een link naar de website waar u alle voorwaarden terug kan vinden.
Deze gegevens werden verkregen in oktober 2019.

CM

Raadpleeg de website van CM voor meer informatie.

OZ

Bekijk de terugbetalingsvoorwaarden en de terugbetalingstarieven van de meest voorkomende verstrekkingen.

De voorzorg

Een overzicht van de terugbetalingsvoorwaarden en tarieven vindt u hier.

Partena

Partena maakt gebruik van een online tool waarmee je jouw terugbetalingsbedrag kan berekenen aan de hand van de prestatiecodes op je ziektebriefje. De terugbetalingsvoorwaarden vind je hier.

Liberale mutualiteit plus

Bent u aangesloten bij LM Plus dan betaalt u sinds 4 juli 2019 een vast bedrag aan remgeld. Meer informatie vindt u hier. Ook LM Plus maakt gebruik van een online tool om de terugbetalingstarieven per nomenclatuur terug te vinden.

Vlaams en neutraal ziekenfonds

Een overzicht van de terugbetalingstarieven voor de meest gebruikte nomenclaturen vind je hier.