Wanneer je de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) krijgt, staat de wereld vaak even stil. Je hebt eerst een heel traject doorlopen en plots kom je thuis met een verslag waar de diagnose ‘autisme’ opstaat. Ouders en personen met autisme ervaren dit vaak als: ‘Ik weet nu wel wat er aan de hand is maar hoe moeten we hier nu concreet mee omgaan?’ auticoaching

Hierbij wil ik jullie helpen: Wat houdt autisme juist in en hoe zit dat juist bij jezelf of bij je kind? Waar bots jij/je kind tegenaan en waar kan ik ondersteunen om sterk(er) in het leven te staan? kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving (familie, vrienden, school, etc.) kunnen bij ons terecht. auticoaching

Individuele begeleiding
 • het leren omgaan met de diagnose autisme
 •  psycho-educatie: uitleg geven over autisme d.m.v. de Brain Blocks
 • het omgaan met emoties, woedebuien, piekergedachten, een vol hoofd, …
 • het omgaan met vrijetijdsvaardigheden
 • het leren spelen (alleen of met vriendjes)
 • het leren ‘plannen en organiseren’
 • concentratiemoeilijkheden
 • slaap- en eetproblemen
 • prikkelverwerking in kaart brengen door b.v. een sensorisch profiel op te stellen
 •  

  Werkwijze

  Verbinding: Allereerst wordt er gewerkt rond een ‘vertrouwensband’.

  Basisrust: De mogelijkheden en de uitdagingen in het dagelijks leven in kaart brengen en hier een evenwicht in zoeken. Het is belangrijk om zoveel mogelijk in te zetten op deze basisrust; dit om te kunnen leren, groeien en verder ontwikkelen.

  Dubbelspoor: Wat moet ik doen en op welke manier, waar, met wie, wanneer gaan we dit doen en waarom? Dit zijn vragen waarmee je kan kampen. Door de omgeving duidelijker en concreter te maken, komt er meer rust. Daarnaast is het aanleren van vaardigheden belangrijk zodat je op allerlei domeinen kan groeien. Er kan ingezet worden op het aanleren van communicatieve en sociale vaardigheden, vaardigheden die te maken hebben met vrij tijd, zelfredzaamheid, leren en werken.

 

Individuele begeleiding
 • het leren omgaan met de diagnose autisme
 •  psycho-educatie: uitleg geven over autisme d.m.v. de Brain Blocks
 • het omgaan met emoties, woedebuien, piekergedachten, een vol hoofd, …
 • het omgaan met vrijetijdsvaardigheden
 • het leren ‘plannen en organiseren’
 • concentratiemoeilijkheden
 • slaap- en eetproblemen
 • prikkelverwerking in kaart brengen door b.v. een sensorisch profiel op te stellen
 •  

  Werkwijze

  Verbinding: Allereerst wordt er gewerkt rond een ‘vertrouwensband’.

  Basisrust: De mogelijkheden en de uitdagingen in het dagelijks leven in kaart brengen en hier een evenwicht in zoeken. Het is belangrijk om zoveel mogelijk in te zetten op deze basisrust; dit om te kunnen leren, groeien en verder ontwikkelen.

  Dubbelspoor: Wat moet ik doen en op welke manier, waar, met wie, wanneer gaan we dit doen en waarom? Dit zijn vragen waarmee je kan kampen. Door de omgeving duidelijker en concreter te maken, komt er meer rust. Daarnaast is het aanleren van vaardigheden belangrijk zodat je op allerlei domeinen kan groeien. Er kan ingezet worden op het aanleren van communicatieve en sociale vaardigheden, vaardigheden die te maken hebben met vrij tijd, zelfredzaamheid, leren en werken.

Individuele begeleiding
 • het leren omgaan met de diagnose autisme
 •  psycho-educatie: uitleg geven over autisme d.m.v. de Brain Blocks
 • het omgaan met emoties, woedebuien, piekergedachten, een vol hoofd, …
 • het omgaan met vrijetijdsvaardigheden
 • het leren ‘plannen en organiseren’
 • concentratiemoeilijkheden
 • slaap- en eetproblemen
 • prikkelverwerking in kaart brengen door b.v. een sensorisch profiel op te stellen
 •  

  Werkwijze auticoaching

  Verbinding: Allereerst wordt er gewerkt rond een ‘vertrouwensband’.

  Basisrust: De mogelijkheden en de uitdagingen in het dagelijks leven in kaart brengen en hier een evenwicht in zoeken. Het is belangrijk om zoveel mogelijk in te zetten op deze basisrust; dit om te kunnen leren, groeien en verder ontwikkelen.

  Dubbelspoor: Wat moet ik doen en op welke manier, waar, met wie, wanneer gaan we dit doen en waarom? Dit zijn vragen waarmee je kan kampen. Door de omgeving duidelijker en concreter te maken, komt er meer rust. Daarnaast is het aanleren van vaardigheden belangrijk zodat je op allerlei domeinen kan groeien. Er kan ingezet worden op het aanleren van communicatieve en sociale vaardigheden, vaardigheden die te maken hebben met vrij tijd, zelfredzaamheid, leren en werken.