Maak een afspraak in Zoersel

 

Ieder persoon heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving. 

Indien personen door hun beperking problemen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn om hun zelfstandigheid te helpen vergroten. 

 

Als je alleen maar oog lijkt te hebben voor de beperkingen van een persoon … 

Wie is er dan eigenlijk beperkt? 

 

Werkwijze ergotherapie 

Allereerst starten we met een intakegesprek. Hier leren we elkaar kennen en trachten we een vertrouwensband op te bouwen met jou en je netwerk.  

Na de intake bekijken we samen wat uw hulpvraag is. We zorgen voor de juiste ondersteuning, zodat je voldoende middelen krijgt om jezelf verder te ontwikkelen. Waar nodig/wenselijk doe ik observaties/ondersteuning aan huis of op school. 

We trachten telkens te werken volgens het principe van het tweesporenbeleid. Hier proberen we enerzijds in kaart te brengen welke omgevingsaanpassingen u nodig hebt om optimaal te functioneren in uw omgeving. Anderzijds werken we rond jou persoonlijk functioneren als uniek persoon. 

Doelgroep

Jongeren vanaf 12 jaar en volwassen met een verstandelijke beperking en hun netwerk (familie, vrienden, school, werk, etc.). 

Specialisaties

Verstandelijke beperking: 

  • Leren omgaan met de diagnose 
  • Psycho-educatie
  • Plannen en organiseren van het dagdagelijkse leven 
  • Structuur brengen in taken/activiteiten 
  • Omgaan met emoties 
  • Opzoek gaan naar een zinvolle dagbesteding 

Heb je nog vragen, neem zeker contact op met onze ergotherapeut Ruben Cannaerts

Maak een afspraak in Zoersel