Fasciatherapie (methode Danis Bois) geweldig 1

Heb je een lichamelijke klacht die sterk beïnvloed wordt door stress, omgevingsfactoren of door je emotionele toestand? Wordt je klacht als aspecifiek beschouwd, wanneer na meerdere onderzoeken de oorzaak niet duidelijk aanwijsbaar is? Heeft je klacht een algemene impact op jouw functioneren als persoon? Fasciatherapie kan hierbij een uitweg bieden. Deze vernieuwende therapievorm vertrekt vanuit de continue wisselwerking tussen lichaam en geest, en slaat hierbij de brug tussen de zuiver fysieke en de psychische benadering van klachten. fasciatherapie

Fasciatherapie wordt gekenmerkt door zijn zachtheid (niet-manipulatief), zijn diepgang en zijn impact op de globaliteit van de persoon. Men vertrekt vanuit het lichaam en de beweging, waarbij er steeds rekening gehouden wordt met de vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die de problematiek doen ontstaan of in stand houden. Een behandeling fasciatherapie kan bestaan uit een manuele behandeling, bewegingstherapie, introspectie en een therapeutisch gesprek. Er worden zowel therapeutische als pedagogische oplossingsmogelijkheden aangereikt en de patiënt wordt actief betrokken bij het genezingsproces. Uiteraard is de opbouw van de behandeling steeds afhankelijk van de persoon en de aard van de klacht.

Fascia” wordt gedefinieerd als het bindweefsel waarmee het hele lichaam doorweven is. Dit bindweefsel werd tot in de jaren ’80 enkel als “ondersteunend” weefsel beschouwd. Recent onderzoek wees uit dat fascia echter een belangrijke rol spelen in het lichamelijk en het geestelijk functioneren. Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Kortom, de fascia neemt een belangrijke positie in in het ontstaan van allerhande acute of chronische klachten en aandoeningen.

Bekijk de tarieven voor fasciatherapie.

Toepassingsgebieden

Aandoeningen van het bewegingsapparaat fasciatherapie

 • rug- en nekklachten
 • spier- en gewrichtsaandoeningen
 • pijn en bewegingsbeperkingen
 • stabiliteitsproblemen
 • sportletsels

Functionele stoornissen 

 • hoofdpijn, spanningshoofdpijn en migraine
 • verteringsstoornissen, constipatie
 • ademhalingsproblemen
 • slaapstoornissen
 • vermoeidheid, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
 • fibromyalgie

Vormende begeleiding bij:

 • burnout
 • depressie
 • aandacht- en perceptiestoornissen
 • angst
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • omgaan met stress en stresspreventie

Ondersteunende begeleiding bij precaire levenssituaties:

 • rouwproces
 • transformatieproces
 • zwangerschap en het beginnend moederschap
 • scheiding
 • palliatieve zorgen

Specifiek bij kinderen en pasgeborenen:

 • houdingsgerelateerde refluxproblematiek
 • scheefhals (torticollis) en functionele asymmetrie
 • slaapstoornissen
 • faalangst
 • hyperactiviteit
 • aandachts- en perceptiestoornissen
 • groeiproblemen
Maak een afspraak Brasschaat p